Skip to content

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Här berättar vi om hur tillgänglig vår webb och våra biblioteksrum är.

Om vår webbplats

Biblioteken i samarbete Bibliotek Mellansjö står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och besöka våra bibliotek.

Större text

Du kan ändra textstorlek på webbplatsen genom att ändra inställningarna i din webbläsare. I de flesta webbläsare gör du det genom att hålla ner Ctrl-tangenten och trycka på plus- eller minustecknen.

Om inte det fungerar hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem är vi tacksamma om du skickar ett mail med nedanstående uppgifter. På så sätt får vi veta att problemet finns.

För- och efternamn.Berätta om du vill ha återkoppling av oss.Problem eller förslag: beskriv vad som är problemet eller vad som kan göras bättre.

Skicka dina synpunkter till ditt bibliotek eller till info@bibliotekmellansjo.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Våra tjänster

Legimus - talböcker

Tycker du att det är svårt att läsa tryckta böcker? Om du har någon fom av läsnedsättning, exempelvis dyslexi, har du rätt att få låna talböcker. Du får hjälp och information på ditt bibliotek.

Här hittar du information om vad Legimus är och hur det fungerar >>>

Tillgänglighet i bibliotekslokalerna

Kontakta ditt lokala bibliotek för information om bland annat hissar, dörröppnare, hörselslinga, hinder och toaletter.