Skip to content

Om Bibliotek Mellansjö

hdr lullyhill
Projektledaren för Bibliotek Mellansjö Annica Arvidsson.

Bibliotek Mellansjö är biblioteken i Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro, Tidaholm och Töreboda.

2014 gav Skaraborgs Kultur- och fritidschefer ett uppdrag till Skaraborgs bibliotekschefer att börja samverka kring biblioteksverksamheterna. Skaraborgs femton kommuner genomförde då en förstudie för att kartlägga nyckelfaktorer kring framtida gemensamt bibliotekssamarbete. I början av 2015 meddelades att bibliotekssystemet Libra.se, som användes vid tolv av biblioteken i Skaraborg, skulle avvecklas vid årsskiftet 2017/2018. För
dessa bibliotek skulle ett skifte av biblioteksdatasystem därför bli nödvändigt i vilket fall som helst.

Parallellt med förstudien startade biblioteken arbetsgrupper som skulle fundera, diskutera och arbeta vidare på potentiella gemensamma lösningar. Det fanns en vilja att genomföra gemensamma låneregler och avgifter för att förenkla för låntagarna som nyttjar flera bibliotek och kring medierna fanns ett intresse att undersöka hur mediebestånden skulle kunna användas gemensamt. Särskilt kring medier på andra språk sågs ett behov av att se de olika mediesamlingarna som en gemensam resurs. Bibliotekspersonalen gjorde också en rad studiebesök för att få mer kunskap om vad ett samarbete skulle kunna innebära. Det gemensamma arbetet kring förstudien och i arbetsgrupperna resulterade så småningom i att det skapades två bibliotekskluster som beslutade sig för att fortsätta var och en för sig; V6 bestående av Lidköping, Vara, Skara, Götene, Essunga och Grästorp som gick vidare med systemet Book-It och 8-gruppen bestående av Skövde, Mariestad, Gullspång, Tidaholm, Töreboda, Hjo, Tibro och Karlsborg som bröt ny mark med systemet Koha.

Båda klustren bestämde sig för att jobba vidare mot varsitt samarbete med gemensamt bibliotekssystem, katalog och låntagarregister. Falköping valde att inte ingå i något av klustren, men anmälde sitt intresse för att följa processerna med möjlighet att senare ingå i något av samarbetena. Falköping valde också att bidra med finansiering till projektledaren för 8-gruppen och då ändrades namnet till 9-gruppen.

Uppdraget var att hitta en gemensam lösning för att möta dagens och morgondagens behov på ett resurseffektivt sätt och att utveckla biblioteksverksamheten för att ge en ännu bättre biblioteksservice till användarna i Skaraborg. Utifrån den regionala biblioteksplanen och
målen med digital delaktighet skulle projektet också ”stärka samverkan mellan biblioteken för att dela erfarenheter och kunskaper inom olika delar av verksamheten”.