Södra Ryds bibliotek

Södra Ryds bibliotek

Vid torget i Södra Ryd hittar du oss. Biblioteket ligger i direkt anslutning mötesplatsen Flamman och Rydskolan

I biblioteket finns också Medborgarservice där du kan få hjälp och stöttning med myndighetskontakter och liknande.

Webbsida: kulturiskovde.se Hemsideadress

E-post: biblioteket.sodraryd@skovde.se E-postadress

Telefon: 0500-49 89 55Telefonnummer

Senast inkommet